Traumazorg
Wanneer iemand betrokken raakt bij:
  • een overval
  • een bedreiging
  • een brand
  • een verkeersongeval
  • een mishandeling
  • een gijzeling
  • een vechtpartij
  • een bedrijfsongeval
  • enzovoorts

Is ondersteuning gewenst en soms noodzakelijk, want niet elk incident is een psychotrauma.

Gedurende 10 a 12 dagen biedt Lourtas slachtofferhulp door middel van opvang en nazorg. Tijdens deze periode zijn er twee gesprekken ter plaatse, eenmaal binnen 4 uur en eenmaal aan het einde van de periode. Tussentijds is er op indicatie (telefonisch) contact. Na 12 dagen trekt de Lourtas medewerker zich terug en men zal zo nodig aanvullende hulp organiseren. In voorkomende gevallen is deze periode korter.

De dienstverlening komt tot stand via een protocol. De wetenschappelijke ondersteuning wordt door een tweetal psychologen gewaarborgd.

Uit onze statistieken blijkt dat niet meer dan 10% van de betrokkenen kortdurendeaanvullende begeleiding nodig heeft en uiteindelijk zal 6% psychotherapeutische behandeling nodig hebben. In veel gevallen is EMDR (www.emdr.nl) een goede behandeling. Wij verwijzen via de basisverzekering van elke Nederlander naar daartoe erkende psychotherapeuten. Lourtas werkt veelal samen met HSK vanwege de zeer korte wachttijden.

De traumaopvang en nazorg (slachtofferhulp) spreekt aan door concreetheid en een hoog 'gezond verstand' gehalte. Gezond verstand en wetenschappelijke onderzoek zijn de twee pijlers waar de dienstverlening op gebaseerd is.