Beoordelingen
Op verzoek van HRM/P&O, bedrijfsarts of leidinggevende verzorgen wij binnen 24 uur (voor 10.00 uur dezelfde dag) een beoordeling van:
  • onbegrepen reden van ziekteverzuim
  • on(aan)gepast gedrag van een werknemer
  • plotseling disfunctioneren van een werknemer
  • frequent onbegrepen (ziekte)verzuim
  • privé stressoren die het functioneren negatief beïnvloeden

Na een beoordeling ontvangt men binnen een uur een mondeling verslag van de bevindingen met een concreet advies. Een schriftelijk verslag ontvangt men binnen 5 werkdagen.