Coaching
Leidinggevenden binnen het MKB worden niet zelden leidinggevende omdat zij uitstekende vakkrachten zijn. Dat is echter geen garantie voor goede en effectieve leidinggevende vaardigheden. De praktijk laat regelmatig zien dat met name communicatieve vaardigheden slecht of onvoldoende aanwezig zijn.

Lourtas BV biedt in deze situaties trajecten die medewerkers tot ontwikkeling laten komen. Echter wanneer er potentieel geen mogelijkheden zijn, zullen we adviseren geen investeringen te doen om een medewerker te coachen. Assessment kan een onderdeel zijn om het advies te onderbouwen.

Voorbeelden van situaties zijn:
  • Een jonge leidinggevende die gretig is, maar (te) weinig overzicht heeft
  • Onervaren managers in strategische functies
  • Goed inzicht in complexe situaties, maar onvermogen om dit verwoorden
  • Weinig of geen inzicht en besef in eigen mogelijkheden en beperkingen
  • Onvermogen om binnen de organisatie van ‘buiten naar binnen te kijken’
  • Het niet kunnen hanteren van het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen

Wij bieden duidelijke, concrete en beargumenteerde trajecten, bij voorkeur op het werk zelf. Ook hier geldt dat Lourtas geen gestandaardiseerde trajecten biedt.