Profiel
Lourtas BV werd 1 januari 2004 opgericht door Leen Pakvis (1959) en is gevestigd in Delft. Het bedrijf heeft 4 medewerkers. Lourtas is de naam van een klein grondgebied in Zuid Frankrijk waar het idee voor het bedrijf tot stand kwam. Klik hier voor een foto om Lourtas als naam te bezien.

Door de grote ervaring die wij in de loop der jaren hebben opgebouwd zijn wij in staat om met de opdrachtgever mee te denken en advies te geven. Lourtas gaat steeds mee met de nieuwste eisen en inzichten op het gebied van traumazorg, waarbij de wensen van de klant –vanzelfsprekend– voorop staan. Lourtas is een expertisecentrum op het gebied van traumazorg.

De interventies van Lourtas bestaan uit twee hoofdactiviteiten:
1) opvang en nazorg na schokkende incidenten ( slachtofferhulp )
2) individuele intakes en crisisbeoordelingen die op zeer korte termijn gewenst zijn

Daarnaast biedt Lourtas agressietrainingen voor medewerkers. Deze worden op de leest van de opdrachtgever geschoeid.

Lourtas biedt advies op het gebied van werknemerszorg en -beleid.

We maken gebruik van een beperkt aantal (eigen) medewerkers die de dienstverlening landelijk uitvoeren. De keuze voor eigen medewerkers vindt zijn oorsprong in de wens de “eigenheden” van de opdrachtgever en diens organisatie te kennen en vice versa. Daarnaast speelt een rol dat Lourtas haar kwaliteit en continuiteit wil waarborgen. Dat is met freelancers moeilijk te verwezenlijken en te controleren.

Kenmerkende eigenschappen van Lourtas zijn laagdrempeligheid, nuchterheid, praktisch, humor, informeel en betrokkenheid. Wetenschappelijke inzichten krijgen voorrang boven prietpraat.

Er wordt grote waarde gehecht aan bereikbaarheid en dienstverlening die is aangepast en afgestemd op de organisatie van een opdrachtgever.

Opdrachten en overeenkomsten komen tot stand op basis van overleg met de operationele leidinggevenden en/of managers. Lourtas zal zijn diensten uitvoeren op van te voren besproken wijze met inachtneming van de (wetenschappelijke) inzichten die beschikbaar zijn.

Lourtas BV en zijn medewerkers zijn lid van het NtVP (Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma).